Poduzetnički centar Kaštela će kontinuirano tijekom godine organizirati radionice i edukacije o aktualnim programima i mjerama s namjerom da ciljanim korisnicima omogući konkretnu, jasnu sliku o mogućnostima aplikacije njihova projekta.

Odgovori koje će poduzetnik dobiti su: Da li sam prihvatljiv prijavitelj? Da li je moj projekt prihvatljiv? Da li zadovoljavam kriterije odabira odnosno da li imam dovoljno bodova za prolazak projekta? Kako ću zatvoriti financijsku konstrukciju projekta? 

Plan edukacija za 2016.:

  • Edukacija o Programu ruralnog razvoja 2014.-2020. : Mjere za primarnu poljoprivredu 6.1.,6.3., 4.1., 4.2.
  • Edukacija o Programu ruralnog razvoja 2014.-2020. : Mjere za nepoljoprivredne djelatnost u ruralnom području 6.2.,6.4., 7.4.
  • Program potpora u pomorstvu i ribarstvu 2014. -2020.
  • Vinska omotnica
  • Mogućnosti potpora za projekte u turizmu : Strukturni fondovi, Konkurentnost turističkog gospodarstva, Mjere iz programa ruralnog razvoja, Poduzetnički impulsi
  • Mogućnost potpora za projekte prerađivačke industrije:  : Strukturni fondovi, Poduzetnički impulsi
  • Financiranje poduzetničkih projekata (Kako pripremiti projekt za financiranje iz kredita? Kako pripremiti projekt za EU natječaj?)
  • Jamstveni programi i program mikrokreditiranja HAMAG-a
  • Zakon o poticanju investicija
  • HBOR kreditni programi

Održane edukacije/radionice u 2016.:

21.10.2016. (16:00h-18:00h) “EU fondovi – Bespovratna sredstva za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda – Podmjere 6.1., 6.3., 4.1. i 4.2. Programa ruralnog razvoja (predavači Tanja Rodin i Domagoj Topić, Poduzetnički centar Kaštela)

20.10.2016. (16:00h-18:00h) “EU fondovi – Bespovratna sredstva za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda – Podmjere 6.1., 6.3., 4.1. i 4.2. Programa ruralnog razvoja (predavači Tanja Rodin i Domagoj Topić, Poduzetnički centar Kaštela)

14.06.2016. “Sedam koraka do kredita ili Kako koristiti kredit za financiranje poslovanja?”, HBOR (predavač Mira Krneta, HBOR)

03.06.2016. “EU fondovi – mogućnosti za poduzetnike, ruralni turizam” (predavač Tanja Rodin, Poduzetnički centar Kaštela)

30.05.2016. “Sedam koraka do kredita ili Kako koristiti kredit za financiranje poslovanja?”, HBOR (predavač Mira Krneta, HBOR)

Edukacije u najavi:

 Mikro i mali zajmovi HAMAG-a (do 50.000eur-a uz kamatu do 1,5%) (predavači Tanja Rodin, Poduzetnički centar Kaštela)