–Poduzetnicima su na raspolaganju novi izvori financiranja za investicije i/ili obrtna sredstva.

HAMAG ESIF Mikro i mali zajmovi

Korisnici kredita: poduzetnici početnici, mikro i mali poduzetnici

Iznos kredita: do 50.000eur (obrtna sredstva do 30% ili Program samo za obrtna sredstva do 25.000eur)

Kamata: 1% za poduzetnike s područja Splitsko-Dalmatinske  županije

Rok otplate: do 10 godina uz maksimalni poček 12 mjeseci

Vlastito učešće: 0%

Trošak obrade, naknade: nema

Instrument osiguranja: zadužnice korisnika zajma. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja.

Financiranje: direktno putem HAMAG BICRO-a (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije)

–HBOR ESIF Krediti za rast i razvoj

Korisnici kredita: Mikro, mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje 2g.

Iznos kredita: od 100.000eur – 3.000.000eur, odnosno 10.000.000eur za sektor turizma

Kamata: na dio kredita iz sredstava ESIF-a (50%) 0% godišnje, a na dio kredita iz sredstava poslovne banke (50%) u skladu s njenom poslovnom odlukom

Rok otplate: do 12 godina (uključujući poček do 2 godine), a za sektor turizma do 17 godina (uključujući poček do 4 godine).

Vlastito učešće: najmanje 15% iznosa investicije bez PDV-a

Trošak obrade, naknade: nema

Instrument osiguranja: sukladno procjeni/zahtjevu poslovne banke, te za povrat potpora 2 (dvije) zadužnice poduzetnika

Financiranje: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.

Više o Programu ESIF krediti za rast i razvoj na stranicama HBOR-a.

Poduzetnički centar Kaštela