Jamstva HAMAG-BICRO-a vrhunski su instrument osiguranja Vaše poduzetničke investicije. Izdaju se za osiguranje dijela glavnice kredita kojeg izdaju poslovne banke ili HBOR.

Jamstveni programi HAMAG-BICRO-a:

 1. Eu početnik
 2. Rastimo zajedno
 3. Poljoprivrednici
 4. Energetska obnova zgrada javnog sektora
 5. Portfeljna jamstva

Postupak izdavanja jamstva:

 1. Poduzetnik podnosi banci (kreditoru) zahtjev za odobrenje kredita uz korištenje jamstva HAMAG-BICRO-a
 2. Banka (kreditor) dostavlja HAMAG-BICRO-u Odluku o odobrenju kredita, zahtjev za jamstvo i dokumentaciju propisanu određenim jamstvenim programom
 3. Stručne službe HAMAG-BICRO-a obrađuju zahtjev za jamstvo
 4. HAMAG-BICRO donosi Odluku o jamstvu i o tome obavještava banku (kreditora). U slučaju donošenja pozitivne Odluke:
 • Poduzetniku se dostavlja račun za naknadu za jamstvo (po jamstvenim programima za koje je utvrđena naknada). Naknada za izdavanje jamstva naplaćuje se sukladno Odluci o naknadama.
 • Za investicije koje se odvijaju u nekoliko faza, u visini iznad 500.000,00 kn, HAMAG-BICRO ugovara zajednički financijski nadzor s poslovnim bankama. Naknada za provođenje financijskog nadzora naplaćuje se na građevinski dio investicije uključujući vlastita, kreditna i ostala sredstva u strukturi ulaganja.
 •  Poduzetnik sklapa ugovor o kreditu s bankom (kreditorom), provodi instrumente osiguranja povrata kredita i plaća naknadu HAMAG-BICRO-u
 • Banka (kreditor) dostavlja ugovor o kreditu, a HAMAG-BICRO sklapa ugovor o jamstvu s bankom (kreditorom) i poduzetnikom.
 • Poduzetnik dostavlja ugovorene instrumente osiguranja povrata sredstava po mogućem plaćanju temeljem danog jamstva, a HAMAG-BICRO daje jamstvo.
 • Banka (kreditor) po dobivanju jamstva plasira sredstva kredita.

Pismo namjere HAMAG-BICRO-a

Pismo namjere izdaje se samo po jamstvenom programu EU početnik. Subjekti malog gospodarstva koji posluju do 5 godina mogu prije podnošenja zahtjeva za kredit zatražiti od HAMAG-BICRO-a pismo namjere za izdavanje jamstva koje vrijedi 6 mjeseci od datuma izdavanja.

Zahtjevu za izdavanje pisma namjere prilaže se dokumentacija navedena na službenoj internet stranici HAMAG-BICRO-a, bez dokumentacije kreditora i s dokazom o izvršenoj uplati naknade za izdavanje pisma namjere u visini propisanoj Odlukom o naknadama. U slučaju odobrenja kredita i izdavanja jamstva iznos uplaćene naknade se uključuje u iznos jednokratne naknade za obradu zahtjeva za izdavanje jamstva propisane Odlukom o naknadama.

Više na hamagbicro.hr