Zakonom su definirane sljedeće poticajne mjere:

 1. porezne potpore za mikropoduzetnike
 2. porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike
 3. potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja
 4. potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja
 5. potpore za:
  1. razvojno-inovacijske aktivnosti
  2. aktivnosti poslovne podrške i
  3. aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
 6. potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja
 7. potpore za radno intenzivne projekte ulaganja
 8. potpore za ulaganje u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 13.000.000,00 eura uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta visoke stručne spreme povezanih s projektom ulaganja:
  1. potpore za osiguranje nepromjenjivih uvjeta poslovanja
  2. potpore za ulaganja
  3. poticaji pola-pola

Minimalno potrebno ulaganje za ostvarivanje poticaja

• 50.000 € i 3 nova radna mjesta za mikro poduzetnike
• 150.000 € i 5 novih radnih mjesta za male, srednje i velike poduzetnike

Korisnik potpore može biti poduzetnik – fizička osoba (obrtnik) koji je obveznik poreza na dobit ili trgovačko društvo, registriran na teritoriju Republike Hrvatske.
Prijava za odobrenje statusa korisnika potpore podnosi se prije početka radova na projektu ulaganja, odnosno prije početka projekta ulaganja.

Korisnici potpora dužni su tijekom razdoblja korištenja statusa korisnika potpora podnositi godišnje pisano izvješće o izvršenju investicijskog projekta, prihvatljivim troškovima, korištenju poticajnih mjera te očuvanju predmetne investicije i otvorenih radnih mjesta povezanih s tom investicijom, nadležnom ministarstvu i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi. Godišnja izvješća podnose se uz prijavu poreza na dobit, u skladu s rokovima propisanim posebnim propisom kojim se uređuje porez na dobit.
Pored proizvodno-prerađivačkih aktivnosti, poticajne mjere odnose se i na sljedeće poslovne aktivnosti:

Aktivnosti za koje se odobravaju poticaji

Razvojno-inovacijske aktivnostiAktivnosti poslovne podrškeAktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
Unapređenje i modernizacija:

• Centri za odnose s kupcima/korisnicima

• Aktivnosti kreativnih usluga

• Proizvoda• Centri izdvojenih poslovnih aktivnosti
• Aktivnosti ugostiteljsko-turističkih usluga
• Proizvodnih serija• Logistički i distribucijski centri• Aktivnosti upravljačkih, savjetodavnih, edukativnih usluga
• Proizvodnih procesa• Centri za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera• Aktivnosti usluga industrijskog inženjeringa
• Proizvodnih tehnologija
KATEGORIZACIJA PODUZETNIKA sukladno preporuci Europske komisije
Kategorija poduzetnikaBroj zaposlenih i Prihod iliUkupna aktiva
Srednji≤ 249≤ € 50 mil.≤ € 43 mil.
Mali≤ 49≤ € 10 mil.≤ € 10 mil.
Mikro≤ 9≤ € 2 mil.≤ € 2 mil.

 

Više na hamagbicro.hr