Europska komisija odobrila je Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 12. prosinca 2014. godine među prvih 50 od tada zaprimljenih 205 prijedloga operativnih programa čime je otvoren put za korištenje 6,881 milijardi eura iz Europski fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.

Programom se provodi kohezijska politika EU-a i doprinosi cilju Ulaganje za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 6,881 milijarda eura od čega 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,559 milijardi eura iz Kohezijskog fonda (KF).

Raspodjela po području financiranja:

3,5 mlrd eura – Zaštita okoliša;
2,7 mlrd eura – Konkurentnost, istraživanje i inovacije, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, niskougljično gospodarstvo, te obrazovanje;
1,94 mlrd eura – Podršku malim i srednjim poduzećima, istraživanje i inovacije.

Raspodjela sredstava EU-a po prioritetnim osima:

Prioritetna osAlokacija ESIF (EUR)
Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija 664.792.165
Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije307.952.676
Poslovna konkurentnost970.000.000
Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije531.810.805
Klimatske promjene i upravljanje rizicima245.396.147
Zaštita okoliša i održivost resursa1.987.360.608
Povezanost i mobilnost 1.310.205.755
Socijalno uključivanje i zdravlje 356.500.000
Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje270.914.791
Tehnička pomoć 236.112.612
Ukupno6.881.045.559

Mjere

SC 1b1 – Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)
SC 3d1 – Poboljšani razvoj i rast MSP-a na domaćim i stranim tržištima
SC 3d2 – Poboljšana inovativnost MSP-a
SC 4b1 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE-a u proizvodnim industrijama
SC 4b2 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE-a u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina)
SC 6c1 – Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine
SC 6c2 – Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine