Prihvatljive aktivnosti – podupiranje inovacija u MSP-u, što obuhvaća sljedeće

  • ulaganja neophodna za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja i razvoja (do kojih su došli sami MSP-i ili koji su kupljeni na tržištu, uključujući neposredne rezultate potpore u sklopu TC1) na poslovnu aktivnost i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja, što obuhvaća daljnji rad potreban za prilagodbu rješenja pojedinačnim potrebama MSP-a, podmirenje troškova materijalne i nematerijalne imovine, industrijski dizajn, neophodno propisano osposobljavanje i savjetovanje, razvoj usluga i promoviranje ulaska na tržište
  • ulaganja povezana s provedbom novih rješenja – tehnologija, proizvoda, procesa i organizacijskih inovacija, uključujući marketinške inovacije, dizajn (uključujući utvrđivanje smjerova za tehnološki napredak, tehnološke revizije kao i pripremu planova za tehnološki razvoj i povezana ulaganja za kojima postoji potreba)
  • pomoć za savjetovanje koje se odnosi na inovacije i pomoćne usluge, uključujući savjetovanje MSP-a u vezi sa zaštitom i upravljanjem pravima intelektualnog vlasništva koje obuhvaća dobivanje i provjeru patenta (izravni troškovi pripreme i prijava patenta, podnošenje izuma, industrijski dizajn i modeli korištenja isključujući troškove prijave patenta povezane sa zaštitom samo na teritoriju Hrvatske) i primjenu prava intelektualnog vlasništva, uključujući analize slobode djelovanja na tržištu i njegove obrane, kao i usluge posebno povezane uz dokazivanje inovativnog koncepta, studije izvedivosti, planiranje poslovnog modela, istraživanje i testiranje tržišta, preliminarna tehnička i laboratorijska ispitivanja.

Prihvatljivi korisnici
MSP (uključujući novoosnovana poduzeća (start–up) i nova, izdvojena (spin–off) poduzeća)

Natječaji u najavi
Inovacije novoosnovanih MSP