SC 4b1 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE-a u proizvodnim industrijama

SC 4b2 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE-a u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina)

Prihvatljive aktivnosti

  • razvoj infrastrukture za OIE, uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (npr. ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija)
  • provedba mjera za povećavanje energetske učinkovitosti, uključujući npr. uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrole analiza potrošnje energije, pripremu planova za učinkovitije gospodarenje energijom, institucionalnu i organizacijsku procjenu i prijedloge za optimiranje poslovnih procesa u smislu uštede energije
  • infrastrukturna ulaganja (npr. pametna brojila i obnova objekata, unaprjeđenje trenutačno korištenih tehnologija, provedba pilot–projekata)
  • aktivnosti promoviranja (infopultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća.

Prihvatljivi korisnici
Poduzeća (uključujući MSP i veća poduzeća)