SC 6c1 – Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine

SC 6c2 – Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine

Prihvatljive aktivnosti:

  • SC 6c1 – obnova i rekonstrukcija odredišta kulturne baštine te izgradnja infrastrukture, kao i poboljšanje usluga tim lokalitetima i stvaranje novih usluga
  • SC 6c1 – izrada planova upravljanja kulturnom baštinom, te konzervatorskih analiza i smjernica za određena mjesta kulturne baštine
  • SC 6c1 – razvoj novih turističkih proizvoda povezanih s kulturnom baštinom
  • SC 6c1 – promocija i obrazovanje o kulturnoj baštini, uključujući promociju i promidžbu odredišta kulturne baštine kao dio integriranog projekta u turističke svrhe
  • SC 6c2 – ulaganje u objekte i infrastrukturu za obrazovanje o prirodi, prvenstveno u blizini ili unutar zaštićenih područja mreže Natura 2000
  • SC 6c2 – multimedijske prezentacije povijesne, znanstvene i kulturne geneze (ili razvoja) zaštićenog područja, digitalne ekspozicije, informativne i edukativne ture
  • SC 6c2 – inicijative za obrazovanje i podizanje svijesti javnosti te nove inicijative i suvremeni oblici interpretacije prirodne ponude
  • SC 6c1 i SC 6c2 – aktivnosti pripreme projekata.

Prihvatljivi korisnici:
SC 6c1 državna tijela i institucije, tijela regionalne i lokalne samouprave, vlasnici kulturnih dobara, lokalno stanovništvo, privatni sektor SC 6c2 državna tijela i institucije, javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima / područjima unutar mreže Natura 2000 na nacionalnoj i regionalnoj/ lokalnoj razini, tijela lokalne vlasti, privatni sektor, pravne osobe koje upravljaju državnim šumama i šumskim zemljištima, OCD–ovi

Aktivni natječaji:
Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine