U najavi je natječaj za Podmjeru 6.2. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih aktivnosti na ruralnom području” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Raspisivanje natječaja se očekuje polovinom prosinca 2017.

Prijaviti se mogu Poljoprivredna gospodarstva (PG koji ima minimalno 1 zaposlenog, OPG upisan u Registar poreznih obveznika najmanje 1g.) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje 1g. prije podnošenja Zahtjeva za potporu koja pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima, naseljima do 5.000 stanovnika.

Ukoliko se aktivnosti ulaganja odnose na turizam takvo ulaganje je prihvatljivo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D«  prema razvrstavanju naselja u turističke razrede.

Na području grada Kaštela prihvatljiva su ulaganja u naselju Kaštel Gomilica (naselje do 5.000 stanovnika, turistiki razred C) za sve vrste aktivnosti, a u Kaštel Štafiliću sve aktivnosti osim turizma (naselje do 5.000 stanovnika, turistički razred A).

Prihvatljive aktivnosti u tipu operacije 6.2.1. obuhvaćaju aktivnosti u:

a) sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda (rezultat prerade nije poljoprivredni proizvod obuhvaćen Dodatkom I Ugovora o EU) građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju proizvoda i marketing proizvoda

b) sektoru pružanja usluga u ruralnim područjima ( građenje i/ili opremanje: dječji vrtići, igraonice za djecu, građevine za pružanje usluge skrbi za starije i nemoćne osobe, građevine u kojima se obavlja popravak poljoprivredne mehanizacije i strojeve, sportsko-rekreativne građevine, građevine za pružanje veterinarskih usluga, IT centri, građevine za pružanje knjigovodstvenih/računovodstvenih usluge, građevine za pranje, kemijsko čišćenje i održavanje objekata, frizerski salon i/ili salona za uljepšavanje, njegu i održavanje tijela, kupnja opreme (koja nema vlastiti pogon) za poljoprivrednu mehanizaciju/strojeve koja je namijenjena pružanju usluga u poljoprivrednim, komunalnim i građevinskim poslovima)

c) sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta (obuhvaća građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje proizvoda tradicijskih obrta)

d) sektoru turizma u ruralnom području ( građenje i/ili opremanje građevina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti sukladno propisima koji reguliraju obavljanje ugostiteljske djelatnosti; kupnja domaćih životinja za jahanje, rekreacijske, rehabilitacijske i terapijske svrhe ljudi i pripadajuće opreme; kupnja bicikla u svrhu pružanja turističkih usluga; kupnja plovila do 7m duljine i snage porivnog stroja do 15kw i cijene 150.000,00kn u svrhu pružanja turističkih usluga)

Potpora iznosi 50.000 EUR-a po korisniku.

Više informacija o Programu ruralnog razvoja i natječajima možete naći na web stranici Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ili na portalu Ruralni razvoj, Ministarstva poljoprivrede.

Poduzetnički centar Kaštela