Ministarstvo poljoprivrede

Aktivni natječaji

RIBARSTVO I AKVAKULTURA

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. „Inovacije”.
Rok za podnošenje zahtjeva: 01.10.2017.

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“
Rok za podnošenje zahtjeva: 15.12.2016. – ROK PRODUŽEN DO 31.01.2017. – ZATVORENO

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“
Rok za podnošenje zahtjeva: 15.12.2016. – ROK PRODUŽEN DO 31.01.2017. – ZATVORENO

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. “Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti”

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „III.1. “Pripremna potpora”.

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu”.
Rok za podnošenje zahtjeva: 01.09.2017. – ZATVORENO

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture” za razdoblje 2017.-2020.”.
Rok za podnošenje zahtjeva: 01.09.2017. – ZATVORENO

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture”.
Rok za podnošenje zahtjeva: do 01.11.2017. – NOVO!

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Natječaji u najavi

Indikativan plan objave natječaja u 2017. iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

 

VINSKA OMOTNICA

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2017. godini (NN 43/17).
Rok za podnošenje zahtjeva: do 29.09.2017.

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2016. godini (NN 30/16).
Rok za podnošenje zahtjeva: od 06.04.2016. do 29.04.2016.– ZATVORENO

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda (NN 29/16).
Rok za podnošenje zahtjeva: od 01.04.2016. do 16.05.2016.– ZATVORENO

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina (NN 29/16).
Rok za podnošenje zahtjeva: od 01.04.2016. do 16.05.2016.– ZATVORENO

POLJOPRIVREDA

4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. – sektori povrće i voće, te stočarstvo i peradarstvo«
Rok za podnošenje zahtjeva: od 02. lipnja 2017. do 03. srpnja 2017. ZATVORENO

Natječaj za provedbu podmjere 7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « – provedba tipa operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu «
Rok za podnošenje zahtjeva: od 18. travnja 2017. do 18. svibnja 2017. – ZATVORENO

Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“«
Rok za podnošenje zahtjeva: od 27. veljače 2017. do 27. ožujka 2017. – ZATVORENO

Natječaj za provedbu podmjere 9.1. »Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ «.
Rok za podnošenje zahtjeva: od 24. siječnja 2017. do 24. ožujka 2017. – ZATVORENO

Mjera 17 “Upravljanje rizicima” Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020., podmjera 17.1. “Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka” korisnicima se dodjeljuje potpora za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka.
Rok za podnošenje zahtjeva: od 1. listopada do 30. studenoga tekuće godine. – ROK PRODUŽEN DO 31.01. IDUĆE GODINE – ZATVORENO

Natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ (NN 50/16)
Rok za podnošenje zahtjeva: od 8. lipnja 2016. do 10. listopada 2016. –  PRODUŽENO DO 10.11.2016.- ZATVORENO

Natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” (NN 53/16)
Rok za podnošenje zahtjeva: od 15. lipnja 2016. do 17. listopada 2016. – ZATVORENO

Natječaj za provedbu podmjere 8.6.– provedba tipa operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima” (NN 55/16)
Rok za podnošenje zahtjeva: 15. srpnja 2016. do 15. studenoga 2016. – ZATVORENO

Natječaj za provedbu podmjere 8.6. – provedba tipa operacije 8.6.2. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva” (NN 55/16)
Rok za podnošenje zahtjeva: od 15. srpnja 2016. do 15. studenoga 2016. – ZATVORENO

Natječaj za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.3. “Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda” (NN 58/16)
Rok za podnošenje zahtjeva: 22. srpnja 2016. do 22. studenoga 2016. – ZATVORENO

NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« -provedba operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije“
Rok za podnošenje zahtjeva: od 6. lipnja 2016. do 6. listopada 2016. – ZATVORENO

Natječaj za podmjeru 4.3., tipa operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu” (nn br. 125/15)
Rok za podnošenje zahtjeva: do 22.12.2017.-NOVO!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Natječaji u najavi

Indikativan plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2017.

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Aktivni natječaji

TURIZAM

Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela
Rok za podnošenje zahtjeva: od 16.11.2015. do 31.12.2016. – ZATVORENO

MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku
Rok za podnošenje zahtjeva od 16.8.2017. do 31.12.2017.

Certifikacijom proizvoda do tržišta
Rok za podnošenje zahtjeva od 22. svibnja 2017. do 29.12.2017.

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova
Rok za podnošenje zahtjeva od 10.05.2017. do 31.12.2017.

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu
Rok za podnošenje zahtjeva do 31. prosinca 2017. godine.

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja
Rok za podnošenje zahtjeva: od 04.05.2016. do 31.12.2019.

E-impuls
Rok za podnošenje zahtjeva: od 01.08.2016. do 30.09.2016. – ZATVORENO

Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo
Rok za podnošenje zahtjeva: od 11.07.2016. do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 11.11.2016. – ZATVORENO

JAVNI POZIV za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta
Prijave se podnose za manifestacije koje se održavaju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. – ZATVORENO

Kompetentnost i razvoj MSP
Rok za podnošenje zahtjeva: od 01.06.2016. do 31.12.2016. – ZATVORENO

Inovacije novoosnovanih MSP
Rok za podnošenje zahtjeva: od 10.06.2016. do 31.12.2016. – ZATVORENO

Natječaji u najavi

Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga OPKK
Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga OPULJP

Ministarstvo turizma

Aktivni natječaji

Konkurentnost turističkog gospodarstva 2017.
Rok za podnošenje zahtjeva: 10.04.2017. – ZATVORENO

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva): “Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva”.
Rok za podnošenje zahtjeva: 03.05.2017. – PRODUŽEN ROK DO 02.06.2017.

Javni poziv za sudjelovanje u Programu poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2016. godini “STIPENDIJE”
Rok za podnošenje prijava: 18.11.2016. – ZATVORENO

Konkurentnost turističkog gospodarstva – ZATVORENO
Rok za podnošenje zahtjeva: 31.05.2016.

Ministarstvo kulture

Aktivni natječaji

Javni poziv za program ‘Poduzetništvo u kulturi’ za 2016. godinu – ZATVORENO
Rok za podnošenje zahtjeva: od 12. travnja do 12. svibnja 2016. godine.

Splitsko-dalmatinska županija

Aktivni natječaji

POLJOPRIVREDA

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objave Javnog poziva (15.05.2017.) – ZATVORENO

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objave Javnog poziva (15.05.2017.) – ZATVORENO

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 3. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objave Javnog poziva (15.05.2017.) – ZATVORENO

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 4. Legalizacija objekata za obavljanje primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
Rok za podnošenje zahtjeva je do 10.04.2017. – ZATVORENO

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 5. Potpora izgradnji jednostavnih akumulacija u poljoprivredi na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
Rok za podnošenje zahtjeva je do 10.04.2017. – ZATVORENO

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu iz Mjere 12. Potpora za sufinanciranje nabave sadnog materijala u Splitsko dalmatinskoj županiji Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za 2017. godinu
Rok za podnošenje zahtjeva je do 10.04.2017. – ZATVORENO

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 9. Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu
Rok za podnošenje zahtjeva je do 31.03.2017. – ZATVORENO

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2016.
Rok za podnošenje zahtjeva je do 21.11.2016. – ZATVORENO

Natječaj za provedbu Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede i agroturizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2016.godinu
Rok za podnošenje zahtjeva je do 02.12.2016. – ZATVORENO

Natječaj za sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije za 2016.
Rok za podnošenje zahtjeva je do 02.11.2016. – ZATVORENO

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 4. Legalizacija objekata za obavljanje primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za 2016.
Rok za podnošenje zahtjeva je do 31.08.2016. – ZATVORENO

Javni poziv za provedbu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za Mjeru 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2016 godini.
Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objave Javnog poziva na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije. (13.06.2016.) – ZATVORENO

Javni poziv za provedbu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za Mjeru 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive u 2016 godini.
Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objave Javnog poziva na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije. (13.06.2016.) – ZATVORENO

Javni poziv za provedbu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za Mjeru 3. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva.
Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objave Javnog poziva na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije. (13.06.2016.) – ZATVORENO

Javni poziv za podnošenje zahtjeva iz programa potpore izgradnje jednostavnih akumulacija za navodnjavanje u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije za 2016.
Rok za podnošenje zahtjeva je 45 dana od dana objave javnog poziva na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije ZATVORENO

Javni poziv za podnošenje zahtjeva iz programa potpore rada poljoprivrednih udruga u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2016.
Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objave javnog poziva na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije – ZATVORENO

TURIZAM

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko – dalmatinske županije za 2017. godinu
Rok za podnošenje zahtjeva je 20.03.2017. – ZATVORENO

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko–dalmatinske županije za 2016.
Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od objave u dnevnom tisku i web stranici Županije (11.05.2016.) – ZATVORENO

MALO GOSPODARSTVO

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije za 2017. godinu
Rok za podnošenje zahtjeva je 18.04.2017. – ZATVORENO

za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Tehnološki razvoj, istraživanje i primjena inovacija“ za 2017. godinu
Rok za podnošenje zahtjeva je 31.05.2017.

za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Cjeloživotno obrazovanje“ za 2017. godinu
Rok za podnošenje zahtjeva: do utroška sredstava.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije za 2016.
Rok za podnošenje zahtjeva je 25.04.2016. – ZATVORENO

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Tehnološki razvoj, istraživanje i primjena inovacija“ za 2016.
Rok za podnošenje zahtjeva je 31.05.2016. – ZATVORENO

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Cjeloživotno obrazovanje“ za 2016.
Rok za podnošenje zahtjeva je 31.08.2016. – ZATVORENO

FIZIČKE OSOBE
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz „Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije (2014-2017.)“ za 2017. godinu.
Rok za podnošenje zahtjeva je 31.03.2017. – ZATVORENO

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije za 2016.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15.05.2016. – ZATVORENO

 UDRUGE

Poziv za prijavu projekata/programa udruga iz područja zaštite prirode ili zaštite okoliša od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju za 2016. godinu
Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave natječaja na internetskim stranicama Splitsko dalmatinske županije.(13.08.2016.) – ZATVORENO

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja športa u 2016.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 20.08.2016. – ZATVORENO

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture, strukovnih i ostalih udruga u 2016.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 20.08.2016. – ZATVORENO

Javni poziv udrugama građana i turističkim zajednicama splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama za 2016. godinu
Rok za podnošenje zahtjeva do 2. ožujka 2016. – ZATVORENO

Natječaj za financiranje projekata udruga od općeg značaja za splitsko-dalmatinsku županiju za 2016.
Natječaj je otvoren kontinuirano do isteka sredstava odnosno do 15. prosinca 2016. godine.

Arhiva natječaja

Grad Kaštela

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje sadnog materijala u 2017. na području grada Kaštela
Rok za podnošenje prijava je 03.travnja 2017.g. – ZATVORENO

Ostalo

Grad Split

Natječaj za dodjelu potpora malom gospodarstvu grada Splita u 2016. godini -trgovačka društva
Rok za podnošenje zahtjeva je 03.10.2016. – ZATVORENO

Natječaj za dodjelu potpora obrtništvu grada Splita u 2016. godini -obrti
Rok za podnošenje zahtjeva je 15.09.2016. – ZATVORENO

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Mjere za poticanje zapošljavanja

Hrvatska gospodarska komora

Treći natječaj HKG za dodjelu vaučera “moj EU projekt”
Sredstva su namijenjena sufinanciranju izrade projekata za prijavu na natječaje „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ i „Produktivna ulaganja u akvakulturu”, koje raspisuje Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede.
Rok za prijavu do 29. 02.2016. – ZATVORENO

Hrvatska turistička zajednica

 

HAMAG (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije)

ESIF Zajmovi (Mikro i mali zajmovi za postojeće i subjekte u osnivanju).

JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata sredstvima PROJEKTA PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO-Projektna komponenta II: Fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja.
Poziv je otvoren od dana 13. travnja 2016. i traje do 1. rujna 2016. – PRODUŽEN ROK DO 01.02.2017. – ZATVORENO