Vizija/Misija

Jedinstveni centar informiranja malog i srednjeg poduzetništva kao i centar za promicanje i poticanje ideja poduzetništva sa svrhom doprinosa gospodarskom razvoju primjenom inovativnih i profesionalnih poslovnih rješenja utemeljenih na znanju i iskustvu.
Naša je misija biti „komunikacijski kanal“ između poduzetnika i nadležnih institucija kako bi poduzetnicima omogućili na jednom mjestu relevantne informacije za uspješnu provedbu poslovnih ideja i poduzetničkih projekata.

Ciljevi:

Unapređenje i razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, kroz planirane aktivnosti PCK-a:

 • pružanje informacija od važnosti za poduzetnike
 • obavljanje konzultantskih usluga i usluga savjetovanja poduzetnika
 • izobrazba poduzetnika i onih koji to namjeravaju postati putem seminara i radionica
 • monitoring i posredovanje u programima kreditiranja
 • izrada poslovnih planova i investicijskih studija
 • istraživanje tržišta i promocija
 • priprema, organizacija i provođenje sajmova
 • uska suradnja s resornim Ministarstvima
 • suradnja sa HAMAG-om, HBOR-om
 • suradnja s drugim poduzetničkim centrima i ostalim potpornim institucijama
 • koordinacija poduzetničkih aktivnosti među institucijama u poduzetništvu Splitsko-dalmatinske županije
 • aktivnosti Centra po principu “one-stop-shop”
 • poticanje suradnje poduzetnika sa znanstveno-istraživačkim institucijama te transfera tehnologije i znanja
 • računovodstvene usluge
 • administrativne usluge

Pravni oblik

Puni naziv:  Poduzetnički centar Kaštela j.d.o.o. za razvoj i poticanje poduzetništva
OIB: 12540623867
MB: 4445244
Temeljni kapital: 10,00kn uplaćen u cijelosti u novcu
IBAN: HR0323900011100926149 Hrvatska poštanska banka d.d.
Adresa sjedišta: Kneza Višeslava 4, 21216 Kaštel Stari

Kontakt podaci:
Tel:  021 611 310
Fax: 021 610 684
Mail: info@poduzetnickicentarkastela.hr

Voditeljica poduzetničkog centra: Tanja Rodin, dipl.oec.

Poduzetnički centar Kaštela je registriran u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture prema Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture.

Lokacija