Zbog izuzetno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga po objavljenim Pozivima na dostavu projektnih prijedloga „E-impuls“, referentnog broja KK.03.2.1.06 i “Kompetentnost i razvoj MSP”,  referentnog broja KK.03.2.1.05,  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU kao Upravljačko tijelo odobrilo je Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Provedbenom tijelu nadležnom za Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost, produljenje trajanja postupka dodjele za Poziv na rok od 180 dana.

Tako bi krajni rok za obradu E-Impulsa trebao biti 29. ožujka 2017., a Kompetentnost i razvoj MSP-a 180 kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedine projektne prijave.

Poduzetnički centar Kaštela