Europska komisija odobrila je Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 18. prosinca 2014. godine među prvih 68 od ukupno zaprimljenih 187 prijedloga operativnih programa čime je otvoren put za korištenje novca iz Europskog socijalnog fonda.

Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Njegova je ukupna vrijednost 1,85 milijardi eura, od čega se1,58 milijardi financira iz proračuna Europske unije, uključujući 66 milijuna eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih.

Prioriteti operativnog programa i alokacija

Raspodjela sredstava EU-a po prioritetnim osima

Prioritetna osAlokacija ESIF (EUR)
Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage532.933.273
Socijalno uključivanje328.000.000
Obrazovanje i cjeloživotno učenje450.000.000
Pametna administracija191.276.944
Tehnička pomoć80.000.000
Ukupno1.582.210.217

Aktivni natječaji

Natječaji u najavi