Korak 1: ime društva

Izbor imena trgovačkog društva važna je odluka za poslovanje. Pravilnim izborom imena pod kojim ćete poslovati izbjeći ćete moguće probleme pri registraciji, ali i pozitivno utjecati na svoj budući nastup na tržištu.

Ime pod kojim društvo posluje mora biti različito od postojećih imena trgovačkih društava. Svakako pripremite alternativna  imena ukoliko je odabrano već zauzeto. Pri provjeri imena možete koristiti portalom sudreg.pravosudje.hr. Prijava i rezervacija imena tvrtke vrši se u uredima servisa HITRO.hr.

Korak 2: javni bilježnik

Prijavu za upis u sudski registar i neke njezine priloge potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika. Obvezna je nazočnost svih osnivača. Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje elektroničkim putem u HITRO.hr ured.

Korak 3: prijava

Prijavu za upis u sudski registar predajte u uredu HITRO.hr. U uredu HITRO.hr dobit ćete i ispuniti RPS obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku.

Korak 4: uplata pristojbi

Uplate sudskih pristojbi i osnivačkog pologa možete izvršiti u FINA-inim poslovnicama. Nakon izvršenih uplata,  Trgovački sud će u roku 24 sata izvršiti upis društva u Sudski registar, te elektroničkim putem dostaviti u HITRO.hr ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u novoosnovanog trgovačkog društva.

Korak 5: preuzimanje dokumentacije

Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim matičnim brojem preuzeti ćete u uredu servisa HITRO.hr.

Korak 6: izrada pečata

Po preuzimanju dokumentacije potrebno je izraditi pečat.

Korak 7: banka

Trebate otvoriti račun u banci kako bi se mogao izvršiti prijenos osnivačkog pologa društva na račun društva.

Korak 8: porezna uprava

Potrebno je izvršiti prijavu društva u Poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a.

Korak 9: mirovinsko i zdravstveno

Trgovačko društvo prvo treba prijaviti u mirovinsko, pa potom u zdravstveno. Tek nakon prijave mogu se zapošljavati djelatnici.