Od ideje do biznisa  – razrada poslovne ideje u poslovni plan

10 koraka do uspješnog poslovnog plana

Korak 1: Identificirati problem – Tko smo? Što želimo postići? Gdje želimo biti?

Korak 2: Analizirati tržište – Tko su moji kupci? Kakve su navike mojih kupaca? Od koga ću nabavljati sirovinu? Da li za moju specifičnu djelatnost imam razvijeno tržište dobavljača? Tko su mi konkurenti?

Korak 3: Odrediti tržišnu strategiju – Kako sebe vidim u odnosu na konkurenciju? Koje su moje snage i slabosti? Koje vidim prilike i moguće prijetnje? Koja je moja vizija i misija? Koje ću alate koristiti u pozicioniranju na tržištu?

Korak 4: Tehničko – tehnološka analiza poslovanja – Koji su elementi u procesu pripreme koji osiguravaju dobivanje finalnog proizvoda/usluge?

Korak 5: Definiranje izvora financiranja projekta – Kako ću zatvoriti financijsku konstrukciju? Da li imam dovoljno vlastitih sredstava?

Korak 6: Plan prihoda – Kako ću formirati cijene svojih proizvoda/usluga? Ukupan prihod = količina prodaje x prodajna cijena

Korak 7: Plan troškova – Koliki će mi biti troškovi poslovanja? Ukupan trošak = količina utroška  x nabavna cijena.

Korak 8: Projekcija financijskih izvještaja – kvantificiranje svih raspoloživih podataka kako bi se dobila informacija o isplativosti i likvidnosti projekta

Korak 9: Analizirati tržišne rizike – Koje posljedice ću imati ukoliko dođe do tržišnih poremećaja?

Korak 10: Ocjena projekta – Da li je moj poslovni poduhvat održiv? Kada ću ostvariti povrat investicije?