Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017g.

Potpora se dodjeljuje kroz dvije mjere:

Mjera 1. Početnici u poduzetništvu (pravna i fizička osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću i čiji je vlasnik poduzetnik početnik koji posluje najviše do dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na novoobjavljeni Javni poziv i nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, odnosno koji u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ne ispunjava kriterije da se nad njim provede stečajni postupak – trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi i obrtnici)
Popis prihvatljivih djelatnosti za Mjeru 1. prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD 2007). dan je u Prilogu I. koji je sastavni dio natječaja.

Mjera 2. Očuvanje tradicijskih djelatnosti (pravna i fizička osoba sa sjedištem i djelatnošću na području Splitsko dalmatinske županije izuzev područja grada Splita koja se bavi tradicijskom djelatnošću i čiji vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, odnosno koji u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ne ispunjava kriterije da se nad njim provede stečajni postupak – trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva i obrtnici)

Tradicijske djelatnosti – djelatnosti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti, koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom oslanjaju se na obrasce tradicijske kulture pa u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet.
Popis prihvatljivih djelatnosti za Mjeru 2. prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD 2007). dan je u prilogu II. koji je sastavni dio natječaja.

Intenzitet bespovratne potpore: 50% iznosa opravdanih troškova za podnositelje s sjedištem i djelatnošću na području grada Splita i 75% iznosa opravdanih troškova za ostale podnositelje, a sukladno Zakonu o državnim potporama i drugim važećim propisima o državnim potporama, a najviše do 20.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi projekta, za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu su:
1. Nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti
2. Nabava novog vozila za gospodarske svrhe.
3. Ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluge (potpuno novi proizvod/usluga, linija novih proizvoda/usluga, nadopuna linije, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, proizvod/usluga s manjim promjenama, ali usmjeren na potpuno novi ciljni segment tržišta, proizvod/usluga proizveden/pružen uz smanjene troškove) uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge
4. Ulaganja u poboljšanja i prilagodbu poslovnog prostora obavljanju poslovne djelatnosti, unutarnjeg uređenja poslovnih prostora/radionice u skladu sa suvremenim trendovima i/ili radi uvođenja novih načina rada s kupcima/korisnicima-uključuje samo grube i završne radove.
5. Ulaganja u upravljanje i zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva
6. Priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod
7. Ulaganja u marketinške aktivnosti (oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala)
8. Poduzetnička izobrazba i stručno osposobljavanje vezano za djelatnost prijavitelja.
9. Čuvanje djece poduzetnicama početnicama (do 1. godine poslovanja) u 75%-tnom iznosu cijene vrtića, troškova odgajateljice i cijene produženog boravka u školi, a najviše do 10.000,00 kuna.

Iznos pojedinačne ponude/računa/predračuna/Ugovora za navedene prihvatljive troškove ne smije biti manji od 1.000 kuna.

Rok za podnošenje zahtjeva je 18. travnja 2017. godine.

Natječajna dokumentacija

Za pomoć u pripremi ntječajne dokumentacije obratite se djelatnicima Poduzetničkog centra Kaštela.