Korak 1: natječaj

Prvi i najvažniji korak je INFORMIRATI SE o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja/projekata putem EU fondova.

Aktualne natječaje možete pronaći ovdje.

Korak 2: priprema projektne prijave

Nakon što pronađete natječaj čiji su prioriteti financiranja u skladu s ciljevima Vašeg projekta, treba dobro proučiti natječajnu dokumentaciju i priložene obrasce i pripremiti projektni prijedlog prema zadanim obrascima.

Prijava na natječaj treba sadržavati: Opis projekta, opće i specifične ciljeve, učinkovitost i izvedivost, održivost, proračun i isplativost.

Korak 3: slanje prijave u skladu s naznačenim rokom

Prije nego što dostavite prijavu na natječaj u nadležnu instituciji i u roku naznačenom u samom natječaju dodatno provjerite da li je sve ispravno popunjeno i da dostavljate potpunu dokumentaciju.

Na taj način ćete osigurati da Vaš projektni prijedlog ne otpadne zbog administrativnih ili tehničkih razloga poput nepotpune dokumentacije, nedostatka originalnih ili nepotpisanih dokumenata, prijava na nevažećim obrascima i sl.

Korak 4: evaluacija projektnih prijava

Tim za evaluaciju (ocjenu i procjenu) projekata svaki pristigli projekt detaljno proučava i ocjenjuje. Najčešće su to dva nezavisna stručnjaka iz institucije koja objavljuje natječaj, no mogu biti i vanjski stručnjaci koji objektivno ocjenjuju slabosti i prednosti svih pristiglih prijedloga.

Korak 5: rezultati natječaja

Svi pozitivno ocijenjeni projektni prijedlozi dobiti će obavijesti o ishodu. Postoje situacije kada zbog ograničenog sredstva Ugovorno tijelo stavi na rezervnu listu projekte koje su kvalitetni, a imaju nešto manji broj bodova (ispod praga). Tim projektnim prijedlozima mogu biti dodijeljena sredstva u slučaju da netko odustane od projekta ili u slučaju kada nakon čišćenja proračuna kod projektnih prijedloga koji su prošli ostane dovoljno sredstva za financiranje još projekata.

Korak 6: čišćenje proračuna

Proračunske stavke koje niste transparentno prikazali (na osnovi analiza tržišta) mogu biti umanjeni ili isključeni iz projekta. Jako je bitno voditi računa prilikom izrade projektnog proračuna da sve stavke prate projektne aktivnosti.

Korak 7: potpis Ugovora

Nakon što je projektna prijava odobrena Ugovorno tijelo Vam dostavlja Ugovor na potpis kao i popis popratne dokumentacije koju je potrebno dostaviti.

Korak 8: početak provedbe projekta

Kako bi se osigurala transparentnost u provedbi projekta potrebno je otvoriti poseban račun (projektni račun) za sredstva iz fondova EU te sve transakcije vezane za projekt obavljati putem posebnog računa.

Korak 9: kontrola projekata

Kontrolira se:

  • Cijela dokumentacija projekta
  • Izvedba radova navedenih u projektu
  • U slučaju nepravilnosti može se zatražiti povrat sredstava