EFPR je financijski instrument Europske unije za programsko razdoblje 2014.-2020. koji će doprinijeti postizanju ciljeva nove, reformirane Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) i poticati provedbu Integrirane pomorske politike (IPP) Europske unije.
U okviru EFPR-a zemljama članicama je za programsko razdoblje 2014.-2020. na raspolaganju 6,5 milijardi eura

Ribarski konopi

Ciljevi programa

1. Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva.
2. Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture.
3. Poticanje provedbe ZRP-a putem prikupljanja i upravljanja podacima u svrhu poboljšanja znanstvenih spoznaja kao i pružanjem potpore za praćenje, kontrolu i provedbu, jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovite javne uprave bez dodatnog administrativnog opterećenja.
4. Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem sljedećeg posebnog cilja: promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva.
5. Poticanje stavljanja na tržište i prerade kroz poboljšanje organizacije tržišta za proizvode ribarstva i akvakulture i kroz poticanje ulaganja u sektore prerade i stavljanja na tržište.
6. Poticanje provedbe Integrirane pomorske politike.

Mjere

Trajna obustava
Mjera I.10. “Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti”

Privremena obustava
Mjera I.9. “privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti”

Promicanje ljudskog kapitala i socijalnog dijaloga, diversifikacije i novih oblika prihoda, pokretanja poduzeća za ribare i zdravlja/sigurnosti

Dodana vrijednost, kvaliteta, korištenje neželjenog ulova i ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena

Inovacije, savjetodavne usluge

Produktivna ulaganja u akvakulturu
Mjera II.2 „produktivna ulaganja u akvakulturu“

Podupiranje prikupljanja podataka, upravljanja podacima i njihova korištenja

Provedba kontrole unije, sustav inspekcija i provedbe

Odabrane lokalne razvojne strategije
Mjera III.1. “pripremna potpora”

Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture
Mjera IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”
Mjera IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture”

Zaštita i poboljšanje znanja o pomorskom okolišu te održivo korištenje morskih i priobalnih resursa