Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. vrijedan je oko 2.4 milijarde EUR-a.

Prihvatljiva ulaganja unutar mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. sufinancirana su većim dijelom sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (engl.EAFRD) dok je ostatak sufinanciran sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Programom je definirano 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće

Masline

Prioriteti programa

PRIORITET 1
Promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima

PRIORITET 2
Povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava te konkurentnosti svih vrsta poljoprivrednih djelatnosti u svim regijama, promovirajući pri tom i inovacijske poljoprivredne tehnologije, kao i održivo upravljanje šumama

PRIORITET 3
Promicanje organiziranja lanaca prehrane, uključujući preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda, dobrobit životinja te upravljanje rizicima u poljoprivredi

PRIORITET 4
Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava vezanih uz poljoprivredu i šumarstvo

PRIORITET 5
Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom razinom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru

PRIORITET 6
Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj u ruralnim područjima

Mjere

Poljoprivreda

 • Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu
 • Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu
 • Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti
 • Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja
 • Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
 • Mjera 9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija
 • Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
 • Mjera 11 – Ekološki uzgoj
 • Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima
 • Mjera 16 – Suradnja
 • Mjera 17 – Upravljanje rizicima

Nepoljoprivredne djelatnosti

 • Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja
 • Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
 • Mjera 19 – Leader (CLLD)

Više o mjerama u brošuri Program ruralnog razvoja 2014.-2020.

Indikativan plan objave natječaja za 2016g.