Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja

Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području
Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Mjera 19 – Leader (CLLD)

Podmjera 19.1. Pripremna pomoć
Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije
Podmjera 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a
Podmjera 19.4. Tekući troškovi i animacija

Indikativan plan objave natječaja za 2016.