MJERA 19 – Leader (CLLD)

Podmjera 19.1. Pripremna pomoć

Korisnici
Lokalne akcijske grupe (koje su odobrene i koje nisu odobrene unutar IPARD programa).

Prihvatljivi troškovi:
Izgradnja kapaciteta za zaposlenike, volontere i članove LAG-a u svrhu izrade LRS; umrežavanje u svrhu izrade LRS; treninzi za lokalne dionike u svrhu izrade LRS; izrada studija za područje LAG-a (uključujući i studije isplativosti za neke od projekata koji će biti opisani u LRS); izdaci vezano za izradu LRS (uključujući i konzultantske izdatke te izdatke za aktivnosti konzultiranja dionika u svrhu bolje pripreme LRS); administrativni troškovi (rad ureda i troškovi zaposlenika) za LAG koji nije ostvario potporu za tekuće troškove u razdoblju 2007 – 2013 i za LAG kojemu je istekao IPARD ugovor.

Potpora
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, najviše do 100.000 EUR-a