Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja

Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području

Korisnici

  • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata,
  • fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepo-
    ljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima.
    Potpora se dodjeljuje za novu nepoljoprivrednu djelatnost koja nije započeta do vremena podnošenja Zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi
Potpora se dodjeljuje za provođenje aktivnosti navedenih u Poslovnom planu.
Prihvatljive su aktivnosti iz sektora: turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ trženje proizvoda.

Potpora
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 EUR-a po korisniku