Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu

Podmjera 3.1. Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete
Podmjera 3.2. Potpora za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

Podmjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
Podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
Podmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva
Podmjera 4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva

Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

Podmjera 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja

Podmjera 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
Podmjera 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

Podmjera 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava
Podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

Mjera 9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Podmjera 9.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija u poljoprivrednom i šumarskom sektoru

Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

Podmjera 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama

Mjera 11 – Ekološki uzgoj

Podmjera 11.1. Plaćanja za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja
Podmjera 11.2. Plaćanja za održavanje praksi i metoda ekološkog uzgoja

Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

Podmjera 13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP
Podmjera 13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO
Podmjera 13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO

Mjera 16 – Suradnja

Podmjera 16.1. Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost
Podmjera 16.2. Potpora za pilot-projekte i za razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija tip operacije
Podmjera 16.4. Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta

Mjera 17 – Upravljanje rizicima

Podmjera 17.1. Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljka

 

Indikativan plan objave natječaja za 2016.