• Podmjera 13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP
    Visina potpore iznosi 226 EUR/ha.
  • Podmjera 13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO
    Visina potpore iznosi 119,85 EUR/ha
  • Podmjera 13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO
    Visina potpore iznosi 82 EUR/ha.

Korisnici
Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika su-
kladno Zakonu o poljoprivredi, čije su površine upisane u ARKOD sustav.

Napomena:
Popis Jedinica lokalne samouprave koje ulaze u jednu od gore navedenih kategorija (GPP, ZPO i PPO) određen je Pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima.