Mjera 10 – poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

Podmjera 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama

Tipovi operacija (u zagradama je naveden godišnji iznos potpore):

  1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture (141 EUR/ha)
  2. Zatravnjivanje trajnih nasada (331 EUR/ha)
  3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (Kontinentalna nizinska regija 183 EUR/ha, Brdsko-planinska regiju 147 EUR/ha i Mediteranska regija 102 EUR/ha)
  4. Pilot mjera za zaštitu kosca – Crex crex (244 EUR/ha)
  5. Pilot mjera za zaštitu leptira (za Močvarnog okaša – 326 EUR/ha, za Močvarnog plavaca, Zagasitog livadnog plavaca i Velikog livadnog plavaca iznosi – 274 EUR/ha)
  6. Uspostava poljskih traka (za uspostavu cvjetnih traka 346 EUR/ha trake, za uspostavu travnih traka 169 EUR/ha trake)
  7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka (385 EUR/ha)
  8. Održavanje ekstenzivnih maslinika (804 EUR/ha)
  9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (maksimalna visina potpore 200 EUR/UG).

Korisnici
Poljoprivrednici i grupe poljoprivrednika, upisani u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, čije su površine i/ili životinje registrirane u odgovarajućim registrima.

Potpora
Navedena je uz svaki tip operacije. Potpora je bespovratna u vidu godišnjeg plaćanja po jedinici površine ili uvjetnom grlu kao naknada korisniku za gubitak prihoda i dodatne troškove koji su rezultat pridržavanja posebnih uvjeta koji nadilaze minimalno propisane uvjete.