Mjera 11 – Ekološki uzgoj

Podmjera 11.1. Plaćanja za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja

Korisnici
Poljoprivrednici ili grupe poljoprivrednika upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi, čije su površine upisane u ARKOD sustav, koji su u prijelazu na ekološku proizvodnju.

Potpora

  • Ratarske kulture 347,78 EUR /ha,
  • Trajni nasadi 868,18 EUR/ha,
  • Povrće 576,94 EUR /ha,
  • Trajni travnjak 309,94 EUR /ha.