Mjera 11 – Ekološki uzgoj

Podmjera 11.2. Plaćanja za održavanje praksi i metoda ekološkog uzgoja

Korisnici
Poljoprivrednici ili grupe poljoprivrednika upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji odgovaraju definiciji mladog poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi, čije su površine upisane u ARKOD sustav, koji nastavljaju ekološku proizvodnju.

Potpora

  • Ratarske kulture 289,92 EUR /ha,
  • Trajni nasad 723,48 EUR /ha,
  • Povrće 480,78 EUR /ha,
  • Trajni travnjak 258,28 EUR/ ha.

Potpora je bespovratna u vidu godišnjeg plaćanja po hektaru kao nadoknada korisniku zbog gubitka prihoda i dodatnih troškova koji su rezultat usklađivanja sa posebnim uvjetima, a koji nadilaze minimalno propisane uvjete.