Mjera 16 – Suradnja

Podmjera 16.1. Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost

Tip operacije
1. Potpora za osnivanje operativnih skupina

Korisnici

  • Pravne osobe osnovane u Republici Hrvatskoj koje se bave djelatnostima u okviru predloženih aktivnosti npr. promicanje energetske učinkovitosti, smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, razvoj i unapređenje skladištenja gnoja i metoda korištenja, unapređenje i uvođenje inovacija vezanih uz zdravlje i dobrobit životinja.
  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljivi troškovi
Paušalni iznos potpore za sve troškove nastale tijekom razvoja projektne ideje i uspostave partnerstva.

Potpora
Paušalni iznos potpore je 5.000 EUR-a.

Tip operacije
2. Operativne skupine

Korisnici
Operativne skupine u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru.
Partneri u predloženoj operativnoj skupini su fizičke i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi troškovi

  • tekući troškovi za rad operativnih skupina za vrijeme trajanja projekta
  • izravni troškovi provedbe projekta, uključujući i istraživačke aktivnosti vezane za pojedini praktični projekt
    ako su primjenjive na temelju detaljnog plana

Potpora
Do 100% prihvatljivih troškova, između 30.000 – 200.000 EUR-a.