Mjera 16 – Suradnja

Podmjera 16.2. Potpora za pilot-projekte i za razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija

Tip operacije
1. Pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija

Korisnici

  • Udruge proizvođača, proizvođačke grupe/organizacije i zadruge iz poljoprivrednog sektora
  • Operativne skupine

Prihvatljivi troškovi

  • troškovi istraživanja i razvoja (laboratorijska ispitivanja, terenska ispitivanja, istraživanja tržišta, studije izvedivosti, razvoj ambalaže za izradu novog proizvoda ili procesa);
  • tekući troškovi suradnje uključujući materijalne troškove i troškove vezane uz opremu, objekte, zemljište itd.

Potpora
Do 100% prihvatljivih troškova, između 50.000 – 300.000 EUR-a.