Mjera 16 – Suradnja

Podmjera 16.4. Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta

Tip operacije
1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

Korisnici

  • pravne osobe iz poljoprivrednog i prehrambenog sektora i njihova udruženja;
  • proizvođačke grupe i organizacije;
  • druge pravne osobe koje sudjeluju u kratkim lancima opskrbe i drugi relevantni dionici.

Prihvatljivi troškovi

  • tekući troškovi suradnje
  • promotivne aktivnosti

Potpora
Do 100% prihvatljivih troškova, između 10.000 – 50.000 EUR-a.