Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu

Podmjera 3.1. Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete

Tip operacije
1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Korisnici
Aktivni poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika koji su uključeni u EU ili nacionalni sustav kvalitete; udruženja ekoloških poljoprivrednih proizvođača.

Prihvatljivi troškovi
Troškovi ulaska u sustav kvalitete; godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete; troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela.

Potpora
Do 100% vrijednosti prihvatljivih troškova, najviše 3.000 EUR/ godišnje po korisniku