Mjera 8 – ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

Podmjera 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava

Tip opreracije
1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Korisnici

  • Šumoposjednici
  • Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
  • Udruženja šumoposjednika

Prihvatljivi troškovi
Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Potpora
Do 100% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR-a.

Tip operacije
2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Korisnici

  • Šumoposjednici
  • Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim
    zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
  • Udruženja šumoposjednika
  • Udruge civilnog društva i druge pravne osobe aktivne u zaštiti prirode

Prihvatljivi troškovi
Materijali, oprema, usluge i radovi te druga prihvatljiva mala infrastruktura; opći troškovi

Potpora
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 100.000 EUR-a