startup

Što osnovati – poduzeće ili obrt?

Trgovačko društvo (d.o.o.)

Društvo s ograničenom odgovornošću trgovačko je društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed ugovorenom temeljnom kapitalu. Temeljni ulozi ne moraju biti jednaki. Nijedan osnivač ne može pri osnivanju preuzeti više temeljnih uloga, ali ih kasnije može steći.

Trgovačka društva po osnovi obavljanja djelatnosti za koje su registrirana obvezna su plaćati porez na dobit i PDV, ako su obveznici PDV-a. Stopa poreza na dobit iznosi 20%. Također mogu biti i obveznici županijskih, gradskih ili općinskih poreza i poreza na promet nekretnina, kao i posebnih poreza i trošarina.
Porezna uprava

Trgovačka društva koja zapošljavaju radnike, ili ako drugim fizičkim osobama isplaćuju primitke, obvezna su za njih obračunati, obustaviti i uplatiti propisane poreze i doprinose.

J.d.o.o.

J.d.o.o. je jednostavno trgovačko društvo koje u svojoj naravi isto kao i d.o.o. ali s manjim troškovima osnivanja te s manje novca u startu za temeljni kapital (10,00kn).

J.d.o.o. mora u jednom trenutku postati klasični d.o.o. odnosno društvo s ograničenom odgovornošću. Za ovu transformaciju nema roka, on ovisi od društva do društva. U onom trenutku kada vaš j.d.o.o. počne ostvarivati dobit, morati ćete jednu četvrtinu te dobiti na kraju financijske godine izdvajati u posebne zakonske rezerve. Drugim riječima, tom se dobiti ne može slobodno raspolagati kao što se to moglo u klasičnom d.o.o.-u. Nakon što iznos zakonskih rezervi dosegne vrijednost od 20.000 kuna, j.d.o.o. po sili zakona postaje d.o.o.

Potrebno je izmijeniti osnivački akt (društveni ugovor ili izjavu o osnivanju) na način da promijenite iznos temeljnog kapitala. Ukoliko j.d.o.o. ima više suosnivača mijenja se i visina njihovih udjela. Svu tu dokumentaciju treba ovjeriti kod javnog bilježnika i predati zahtjev za promjenu na sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

Obrt

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Vrste obrta:

  • Slobodni obrt, za obavljanje se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit.
  • Vezani obrt, za obavljanje se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit.
  • Povlašteni obrt, smije se obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o vrsti obrta.

Obrtnik je obveznik prijave poreza na dohodak. Dohodak se obrtnika oporezuje po stopama 40%, 25% i 12%. Ukoliko je obveznik PDV-a obrt mora plaćati PDV.
Porezna uprava

Informacije o osnivanju obrta možete dobiti u nadležnom Uredu za gospodarstvo.

Što je PDV?

Porez na dodanu vrijednost (PDV) je, pojednostavljeno rečeno, porez na potrošnju, jer se plaća prilikom kupnje i uvoza dobara i korištenja usluga, te na isporuke dobara i usluga što se obave uz djelomičnu naknadu, bez naknade u nepoduzetničke svrhe ili uz povoljnije uvjete. Poduzetnici koji su u sustavu PDV-a taj porez obračunavaju i naplaćuju po računima za isporučena dobra i obavljene usluge kupcima tih dobara i usluga.

Čiji je prihod od PDV-a?

Proračuna Republike Hrvatske.

Na što se sve plaća PDV?

PDV se plaća na: 1. isporuke u tuzemstvu svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i slično) i na u tuzemstvu obavljene sve usluge uz naknadu što ih poduzetnik obavi baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti, ako im je mjesto oporezivanja u tuzemstvu, 2. isporuke svih vrsta dobara i sve usluge što se obavljaju na osnovi zakonskih odredbi ili odluka državnih tijela, 3. uvoz dobara u tuzemstvo, pri čemu se pod uvozom razumijeva i unos i prijam i drugi oblici uvoza dobara.

Kada postajem obveznik PDV-a?

Poduzetnik koji počinje s obavljanjem djelatnosti i želi ući u sustav PDV-a u istoj godini u kojoj je počeo s obavljanjem djelatnosti obvezan je s prvim poduzetničkim aktivnostima Poreznoj upravi podnijeti prijavu za upis u Registar obveznika PDV-a, a najkasnije prije prve isporuke dobara i usluga koja podliježe oporezivanju.

Poduzetnik koji po sili zakona postaje poreznim obveznikom od 1. siječnja iduće godine ako tijekom tekuće godine ostvari oporezive isporuke u vrijednosti preko 230.000,00 kuna, ili ako su oporezive isporuke obavljene u dijelu tekuće godine u kojem je poduzetnik poslovao svedene na godišnju razinu veće od 230.000,00 kuna. On se tada mora, najkasnije do 15. siječnja iduće godine, upisati u Registar obveznika PDV-a u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu (pravna osoba), odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu (fizička osoba).

Porezna stopa PDV-a: 25%, ili 13% ili 5%

OBRT:j.d.o.o.d.o.o.
Temeljni kapital:Nema10 kn20.000 kn
Troškovi osnivanja:cca 1.000,00 kncca 1.000 kncca 3.500,00 kn
Vrijeme potrebno za otvaranje/osnivanje:max 15 danamax 10 danamax 10 dana
Mjesto registracije:Nadležni ured državne uprave u Županiji ili Gradujavni bilježnikodvjetnik i/ili javni bilježnik
Knjigovodstvo:Jednostavno knjigovodstvoDvojno knjigovodstvo u skladu sa Zakonom o računovodstvuDvojno knjigovodstvo u skladu sa Zakonom o računovodstvu
Članstvo u Komori:Hrvatska obrtnička komoraHrvatska gospodarska komoraHrvatska gospodarska komora
Djelatnosti:Sve dopuštene djelatnosti uz posjedovanje odgovarajuće stručne spreme za vezane obrte i/ili povlastice za povlaštene obrteSve dopuštene djelatnosti bez obzira na stručnu spremuSve dopuštene djelatnosti bez obzira na stručnu spremu
Porezne stope:Progresivna 12%, 25%, 40% (ovisno o visini dohotka)20%20%
Zaposleni:Nema ograničenjaNema ograničenjaNema ograničenja
Plaćanje poreza na dodanu vrijednost:Naplaćeni računIzdani računIzdani račun
Minimalni osobni dohodak i doprinosiMinimalni doprinosi iznose cca 1950 kn/mj. (prema trenutnoj osnovici od cca 5.225 kn/mj. za SSS).
Ukoliko je vlasnik obrta zaposlen negdje drugdje, ne postoji obveza plaćanja paušalnih doprinosa u obrtu, nego se isti plaćaju na kraju godine, ali samo na ostvareni dohodak
Minimalna bruto I plaća je trenutno 3.120 kn, a moguća je prijava i na nepuno radno vrijeme, te je bruto plaća u tom slučaju proporcionalno manja. Koliko u pojedinim slučajevima iznosi bruto I, odnosno bruto II, a koliko neto isplata, može se pogledati na www.rrif.hr.
Ukoliko je vlasnik zaposlen negdje drugdje, ne postoji obveza plaćanja doprinosa, nego se na ostvarenu dobit na kraju godine plaća porez na dobit 20% + porez na dividendu 12% ukoliko se ista isplaćuje.
Minimalna bruto I plaća je trenutno 3.120 kn, a moguća je prijava i na nepuno radno vrijeme, te je bruto plaća u tom slučaju proporcionalno manja. Koliko u pojedinim slučajevima iznosi bruto I, odnosno bruto II, a koliko neto isplata, može se pogledati na www.rrif.hr.
Ukoliko je vlasnik zaposlen negdje drugdje, ne postoji obveza plaćanja doprinosa, nego se na ostvarenu dobit na kraju godine plaća porez na dobit 20% + porez na dividendu 12% ukoliko se ista isplaćuje.
Max. dohodak i doprinosiOstvareni dohodak podliježe oporezivanju po progresivnoj stopi od 12%, 25% ili 40% te doprinosima kao na plaću. Ukoliko nema ostvarenog dohotka (npr. prve godine poslovanja), obveza plaćanja paušala postoji bez obzira na to (osim kod obrta uz radni odnos).
Na ostvarenu dobit plaća se porez na dobit 20% + porez na dividendu 12% ukoliko se ista isplaćuje.Na ostvarenu dobit plaća se porez na dobit 20% + porez na dividendu 12% ukoliko se ista isplaćuje.

Da li sam mikro, mali ili srednji poduzetnik?

KATEGORIZACIJA PODUZETNIKA sukladno preporuci Europske komisije
Kategorija poduzetnikaBroj zaposlenih i Prihod iliUkupna aktiva
Srednji≤ 249≤ € 50 mil.≤ € 43 mil.
Mali≤ 49≤ € 10 mil.≤ € 10 mil.
Mikro≤ 9≤ € 2 mil.≤ € 2 mil.

Potpore za start-up:

Potpore za samozapošljavanje HZZ-a
ESIF Zajmovi HAMAG-a (Mikro i mali zajmovi za subjekte u osnivanju)
Kreditni programi HBOR-a: Početnici, Mladi poduzetnici, Žene poduzetnice

Mikrokreditiranje uz potpore EU, HBOR

Inovacije novoosnovanih MSP