Prihvatljivi korisnici:

Korisnici sredstava za mjeru Promidžba u sklopu mjera Nacionalnog programa mogu biti:

  • proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar
  • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna
  • udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina).

Podnositelj prijave na Natječaj (u daljnjem tekstu: Podnositelj) mora udovoljavati sljedećim kriterijima prihvatljivosti:

  • proizvođač vina (fizička ili pravna osoba) mora biti upisana u Vinogradarski registar i imati godišnju proizvodnju veću od 10.000 litara vina (prema izjavi o proizvodnji) ili
  • udruge proizvođača vina i zadružni savezi čiji proizvođači (članovi) moraju imati ukupnu godišnju proizvodnju veću od 25.000 litara vina (prema izjavama o proizvodnji).

Opći uvjeti natječaja:

1. Podnositelj je obvezan osigurati financijske i administrativne kapacitete kako bi se osigurala učinkovita provedba planiranih mjera te dokazati da je vrijednost projekta u skladu s godišnjim prometom.

2. Podnositelj mora imati dovoljno proizvodnog kapaciteta kako bi se mogli suočiti sa specifičnim zahtjevima u trgovini s trećim zemljama, te moraju imati resurse koji mogu osigurati učinkovito provođenje mjere.

3. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je EUR 200.000.

4. Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 3.000.

5. Maksimalni iznos potpore po projektu je EUR 100.000 iz sredstava Europske unije.

6. Dodatno će se odobriti potpora po projektu u maksimalnom iznosu do EUR 60.000 iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Prihvatljive aktivnosti:

Dozvoljene aktivnosti za mjeru Promidžba su:

  1. Objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet):

Potpora se daje za promotivne aktivnosti u medijima trećih zemalja kao što su reklame u tisku, objave događanja, reklame na televiziji, radiju i internetu. Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali prilikom planiranja i promidžbe ovih mjera kao i troškovi oglašavanja.

  1. Odnosi s javnošću, promidžba i marketing:

Potpora se daje za aktivnosti koje se odnose na:

– organiziranje informativnih putovanja u Hrvatsku za novinare i stručnjake u sektoru vina iz trećih zemalja (uvoznici, distributeri, sommelieri, predstavnici potrošača iz trećih zemalja)

Prihvatljivi troškovi ove mjere su troškovi putovanja, troškovi smještaja i dnevnice u Hrvatskoj za novinare i stručnjake u sektoru vina iz trećih zemalja. Također ulaze i troškovi zapošljavanja osoblja, troškovi najma prostora za održavanje prezentacija, troškovi nabave čaša i druge opreme povezane sa održavanjem tog događaja.

– promidžba imidža Hrvatske održavanjem tzv. »Tjedna hrvatskih vina«, vinskih manifestacija, degustacija za trgovce i potrošače

Prihvatljivi troškovi ove mjere su troškovi putovanja, troškovi smještaja i dnevnice za sudionike, kao i troškovi zapošljavanja osoblja, troškovi najma prostora za održavanje prezentacija, troškovi nabave čaša i druge opreme povezane s održavanjem tog događaja. Isto tako prihvatljivi troškovi su oni povezani sa nabavom hrane i pića (npr. catering) te prijevoz vina i ostale opreme.

– promotivne prodaje

Prihvatljivi troškovi su oni nastali u izradi i distribuciji promotivnih materijala, prijevoda teksta, te troškovi nastali za održavanje prezentacija i kušanja vina (troškovi zapošljavanja osoblja, nabave čaša, nabave hrane i pića, prijevoza vina i ostale opreme).

– aktivnosti koje se odnose na odnose s javnošću, pressice, druge aktivnosti vezane za odnose s javnošću i troškovi PR agencija

Prihvatljivi troškovi su opći troškovi nastali kod angažiranja PR agencija za usluge oglašavanja.

  1. Izrada promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja

Potpora se daje za izradu i distribuciju promotivnih materijala koji su namijenjeni za tržišta trećih zemalja (brošure, promotivni letci, posteri, DVD-i, spotovi, itd.), prijevoda tekstova, troškovi slanja promotivnih materijala poštom.

  1. Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i drugim međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemalja

Potpora se daje korisnicima za sudjelovanje na promotivnim događanjima na tržištima trećih zemalja kao što su sajmovi, godišnje degustacije, degustacije za novinare, stručnjake iz sektora vina i potrošače.

Prihvatljivi troškovi su oni koji uključuju troškove putovanja, troškove smještaja i dnevnice, naknade za troškove sudjelovanja na promotivnim događanjima, troškove zapošljavanja osoblja, troškove najma prezentacijskog prostora, troškovi nabave potrebne opreme (čaše i druga oprema povezana sa održavanjem određenog događanja, uključujući oglašavanje), troškovi prijevoza vina i druge opreme, troškovi kupnje pića i hrane. Prihvatljive su i direktno naplative aktivnosti nastale od strane inozemnih predstavništva Hrvatske gospodarske komore ili drugih predstavništva koji djeluju na inozemnim tržištima.

Potpora se daje za troškove nastale prilikom izrade istraživačkih studija o novim tržištima trećih zemalja u cilju proširenja tržišta te izrade studija o procjeni rezultata promotivne mjere.